Journalist and teacher

Möt de franska presidentkandidaterna

Det är knappt två månader kvar till den första omgången av det franska presidentvalet. Kandidaterna faller sakta men säkert undan och nu återstår bara fem. Läs mer om deras bakgrund och politiska program i artikeln.

François Fillon

Född: 1954 i Le Mans, Loire

Parti: Les Républicains (Högerkonservativt)

Kampanj: www.fillon2017.fr

Opinionsstöd 21-24 februari: 20,5%

Bakgrund

Kandidaten för högerkonservativa Les Républicains föddes 1954 i Le Mans i centrala Frankrike. Pappa var jurist och mamma känd historiker. Tog 1976 en magister i juridik vid universitet i Maine. Året därpå fördjupar han sina studier vid Paris-Descartes universitetet.

Går mot slutet av 1970-talet in i politiken som assistent till parlamentsledamoten Joël Le Theule, senare försvarsminister och vän till familjen Fillon. Efter att Le Theule tragiskt avlider 1980, tar han sakta men säkert över mentorns uppgifter. 1981 blir han invald i den franska nationalförsamlingen. Under de kommande årtiondena stiger Fillon i graderna inom den konservativa rörelsen och blir 1993 vald till högre utbildningsminister i Balladurs regering. Har därefter innehaft flera tunga ministerposter. Blir under Nicolas Sarkozy vald till premiärminister 2007 och förblir i den position till slutet av mandatperioden 2012.

Efter valförlusten 2012 har det stormat inom partiet UMP (Union pour un mouvement populaire), som i maj 2015 bytte namn till Les Républicains, Republikanerna. I partiets primärval i förra året vann Fillon överlägset mot tidigare premiärministern Alain Juppé i andra omgången. Tidigare presidenten Sarkozy slogs överraskande ut redan i första omgången. En av anledningarna till att Fillon valdes var hans trovärdighet och “rena mjöl i påsen” jämfört med andra kandidater inom högern, i synnerhet skandalomsusade Sarkozy. Det var därför många som höjde på ögonbrynen när tidningen Le Canard Enhaîné tidigare i år avslöjade att han betalat ut närmre 1 miljon euro av offentliga medel till sin familj. Fillon själv påstår att familjemedlemmarna var anställda som assistenter i hans arbete, men detta har inte kunnat styrkas. Hans barn pluggade exempelvis på universitet när de ska ha arbetat för honom i parlamentet. Skandalen har skadat Fillons trovärdighet allvarligt och under de senaste opinionsmätningarna har han tappat rejält. Röster har till och med höjts om att partiet bör byta kandidat för att ha någon chans i valet.

Politik

Fillon driver klassiskt konservativ högerpolitik. De grundläggande dragen i hans program listas nedan:

Ekonomi

 • 50 miljarder euro av minskade utgifter för företag
 • Uppsägning av 500 000 anställda i offentlig sektor
 • Höjning av arbetsveckan från 35 till 39 timmar inom offentlig sektor
 • Höjning av arbetsveckan från 35 till 48 timmar inom privat sektor
 • Skapa a-kassa för egna företagare
 • Sänkta skatter inom en rad områden
 • Minskning av offentliga utgifter med totalt 100 miljarder euro

Social politik

 • Förbjuda adoption för homosexuella
 • Konstgjord befruktning förblir olagligt för homosexuella och ensamma kvinnor
 • Förbjuda burkini

Invandring

 • Begränsa invandring genom bestämd kvot som beslutas årligen av nationalförsamlingen
 • Nytt stycke i konstitutionen om landets mottagningsförmåga av invandrare
 • Integrationskriterium ska införas för medborgarskap
 • Anhöriginvandring ska bara kunna ske med “integrationsperspektiv”

Säkerhet

 • Utvisning av terrorister samt inreseförbud för återvändare
 • Indraget medborgarskap för fransmän som anslutit sig till terrororganisationer
 • Förbud av demonstrationer om ordningsstyrkorna inte kan garantera säkerheten
 • 16 000 nya fängelseplatser
 • Mer pengar till polisen och försvaret

EU

 • Omförhandling av Schengen
 • Gemensam invandringskvot för EU bör definieras
 • Skapa en ny politisk institution för eurozonen

Benoît Hamon

Född: 26 juni 1967 i Saint-Renan, Bretagne

Parti: Parti Socialiste (Socialdemokratiskt)

Kampanj: Faire battre le coeur de la France

Opinionsstöd 21-24 februari: 15% (Inklusive röster från Miljöpartiets kandidat Jadot)

Bakgrund

Föddes 1967 i Saint Renan i Bretagne. Mamman var sekreterare och pappan ingenjör. Under ett par år i barndomen flyttade Hamon och familjen till Senegal. Väl tillbaka i Frankrike börjar han studera historia vid universitetet Bretagne-Occidentale där han sedermera avlägger kandidatexamen.

Påbörjar sin politiska karriär som assistent till en parlamentsledamot för Socialistpartiet (PS). Är under flertalet år mycket aktiv inom partiets ungdomsförbund där han tillhör vänsterflygeln och blir vald till ordförande mellan 1993 och 1995. Innehar under de kommande åren olika positioner inom moderpartiet. 2001 blir han vald till kommunalråd i Paris-förorten Brétigny-sur-Orge. Mellan 2004 och 2008 sitter han i EU-parlamentet. Efter att Hollande vinner valet 2012 utses Hamon först till ekonomiminister och 2014 till utbildningsminister. Han varade inte på den posten särskilt länge och blev i början av 2015 invald till regionsfullmäktige i Île-de-France.

När Hollande, med rekordlåga popularitetssiffror, som första sittande president beslutade att inte ställa upp för omval låg vägen till partiledarposten öppen. Hamon och tidigare premiärministern Manuel Valls gick till primärvalens andra omgång där han vann klart. Efter valet har frågetecken lyfts kring avsaknad av ett sammansatt politiskt program. Att Hamon tillhör partiets vänsterflygel råder det inga tvivel om, men en allians med vänsterns Jean-Luc Mélenchon verkar ändå avlägsen. Belackarna menar att Hamons program varken är genomarbetat eller trovärdigt samtidigt som hans samröre med den sittande regeringen och dess företrädare Hollande, Valls, El-Khomri och så vidare (nu oberoende mittenkandidaten Macron satt också i Hollandes regering) sänker hans trovärdighet  som representant för förändring. Samtidigt finns intern kritik från PS högerflygel angående trovärdighet för den ekonomiska politiken. Något också partierna till höger kritiserar honom för. Oavsett hur det blir med vänsteralliansen står det nu i alla fall klart att Hamon får stöd från den miljöpartistiske kandidaten Yannick Jadot.

Politik

Hamon står för en klassisk socialdemokratisk politik. De grundläggande dragen i hans kampanj är följande:

Ekonomi

 • Ska införa medborgarlön i två etapper. Först ska ungdomar i åldern 18-25 år få 600 euro per månad. Därefter ska alla franska medborgare få 750 euro i månaden.
 • Lag om rätten att “logga ut” – arbetsgivare ska inte få kontakta arbetstagare efter arbetstid på smartphone eller tablet
 • Skatt på maskiner och robotar
 • Höjda skatter för framförallt höginkomsttagare
 • Program för att komma åt skattefusk
 • Förändring av arbetsmarknadslagen (El Khomri-lagen)

Sociala frågor

 • Ska skapa ny specialavdelning inom polisen som ska motverka diskriminering i olika former
 • Legalisering av cannabis
 • Program för integrering av flyktingar – alla asylsökande som befunnit sig längre än tre månader i Frankrike ska ges arbetstillstånd och möjlighet till franskalektioner

Säkerhet

 • Fortsatt NATO-medlemsskap
 • Återetablera “kvarterspoliser”
 • Mer pengar till polis och försvar

EU

 • Neka frihandelsavtalen med USA och Kanada
 • Investeringsplan på 1000 miljarder euro för att stimulera ekonomin i EU
 • Gemensam minimilön inom EU
 • Avskrivning av skulden hos de mest utsatta medlemsstaterna

Mellanöstern

 • Erkänna Palestina

 Jean-Luc Mélenchon

Född: 19 augusti 1951 i Tanger, Marocko

Parti: Parti de Gauche (socialistiskt)

Kampanj: La France Insoumise

Opinionsstöd 21-24 februari: 11%

Bakgrund

Vänsterledaren föddes i Tanger 1951 i nuvarande Marocko. Området var på den tiden en internationell zon uppdelad mellan de gamla kolonialmakterna och återförenades med Marocko 1956. Mélenchons föräldrar, som båda var så kallade svartfötter (pieds-noirs), benämningen på fransmän födda i franska Algeriet, arbetade i Tanger när han föddes. När mamman, som var lärare, och pappan som arbetade för televerket, skilde sig så flyttade Mélenchon till Frankrike. Han börjar vad det lider att studera och avlägger kandidatexamen i filosofi vid Franche-Comté universitet i Besançon i östra Frankrike. Därefter utbildar han sig till gymnasielärare.

Mélenchons första möte med politiken sker när han går med i studentrörelsen i september 1969. Under det kommande decenniet är han mycket aktiv inom studentvänstern. 1976 går han med Socalistpartiet (PS) och får snabbt viktiga ansvarsområden. Han är också med och startar en tidning som arbetar för förening mellan Kommunistpartiet (PCF) och PS. 1980 stiger han i graderna inom partiet och 1985 blir han förtroendevald som representant för Essonne-departementet strax söder om Paris. Ett år senare blir han invald i senaten för samma departement. Därefter innehar han ett antal olika förtroendeuppdrag inom PS. Som ledare för partiets vänsterfalang kandiderar han 1997 för partiledarposten men förlorar mot nuvarande presidenten, François Hollande. Åren som följer går han ofta emot partilinjen och blir 1998 straffad av Hollande för olydnad. 2000 blir han yrkesutbildningsminister i socialdemokratiske premiärministern Jospins samregering med konservative presidenten Jacques Chirac. Han innehar denna post fram till valnederlaget 2002.

Efter stridigheter inom partiet under mitten av 2000-talet lämnar Mélenchon, tillsammans med partikamraten Marc Dolez, PS år 2008 för att kunna vara “trogna sin övertygelse”. Tillsammans startar de därefter Parti de Gauche (vänsterpartiet). Senare samma år förenas det nybildade partiet med Kommunistpartiet i alliansen Front de Gauche (vänsterfronten). 2011 blir det klart att Mélenchon blir rörelsens presidentkandidat i valet 2012 där han får 11 procent av rösterna. Under 2015 meddelar han sin kandidatur för årets val med kampanjen La France Insoumise som har stöd från mer eller mindre samtliga rörelser till vänster om PS.

Politik

Mélenchon driver radikal vänsterpolitik för social rättvisa, hållbar samhällsutveckling och klassutjämning. De grundläggande dragen i hans program l’Avenir en commun (en gemensam framtid) är följande:

Ekonomi

 • Höjda skatter för höginkomsttagare
 • Sänkta skatter för de som har löner under 4 000 euro i månaden
 • Införande av maxlön, all inkomst över 400 000 euro om året ska taxeras 100 procent
 • Skatt på finansiella transaktioner
 • Upphäva arbetsmarknadslagen från förra året (El Khomri-lagen)
 • Öka minimilönen till 1 300 euro netto per månad
 • Sänkning av pensionsåldern från 62 år till 60 och höja den lägsta pensionen till samma nivå som minimilönen
 • Skapande av värdighetsgaranti – höjning av existensminimum
 • Särskilt ekonomiskt och socialt stöd till ungdomar mellan 18 och 28 år
 • 60 000 nya extralärare
 • 100 miljarder euro ska investeras i ekologiskt och socialt nödvändiga projekt

Konstitutionsreform

 • Införande av den sjätte franska republiken som i korthet innebär:
 • Förändring av valsystemet
 • Röstberättigande vid 16 år
 • Mindre presidentmakt ökad parlamentsmakt (avsluta den “presidentiella monarkin”)
 • Ökad mångfald, transparens och medborgerligt deltagande i politiken
 • Grundlagen skrivs av konstituerande församling tillsatt genom folkomröstning
 • Korrupta politiker stängs av på livstid
 • Ge medborgarna rätten att avsätta en folkvald under mandatperioden

Socialt

 • Införa lag om att bekämpa sexism
 • Öka ekonomiska sanktioner mot företag som inte följer obligatorisk jämställdhetsplan
 • 500 000 nya dagisplatser på fem år
 • Göra skolan obligatorisk upp till 18 år
 • Gratis skolmat, skolböcker, skoltransport
 • Legalisering av cannabis
 • Möjliggöra papperslösas integration i samhället
 • Större flyktingmottagande där hela landet ska hjälpa till

Miljö

 • Införa ekologisk planering av samhället
 • 50 miljarder euro till hållbar omvandling av samhället
 • Avveckling av kärnkraften – påbörja transition till 100 procent förnybar energi
 • Införande av “grön regel”. Naturresurser ska aldrig exploateras mer än de kan reproducera.
 • Stora resurser ska ges till att skydda gemensamma nödvändigheter såsom vatten och luft.
 • Utnyttja havet som energikälla – 300 000 nya jobb inom havsenergisektorn

Utrikes

 • Neka frihandelsavtalen med Kanada (CETA) och USA (TAFTA)
 • Omförhandling av EU-fördragen i demokratisk och social riktning – Om det inte går, lämna EU via folkomröstning.
 • Utträde ur NATO
 • Gå ur Internationella Valutafonden och Världsbanken
 • Erkänna Palestina

Emmanuel Macron

Född: 21 december 1977 i Amiens, Hauts-de-France

Parti: Oberoende

Kampanj: En Marche !

Opinionsstöd 21-24 februari: 23,5% (inklusive röster från mittenkandidaten Bayrou)

Bakgrund

Emmanuel Macron föddes den 21 december 1977 i Amiens i norra Frankrike. Pappan var läkare och lärare i neurologi vid universitetssjukhuset i Amiens medan mamman var medicinsk rådgivare på försäkringskassan. Han gick i en katolsk privatskola under sin barndom. Han flyttade sedan till Paris för gå gymnasiet på berömda elitskolan Henri-IV. Efter höga slutbetyg försöker han komma in på världsberömda École Normale Supérieure men misslyckas. Efter år av studier på olika universitet avlägger han examen i filosofi vid Paris-Nanterre-universitetet och statskunskap vid institutet för politiska studier i Paris. Efter detta lyckas Macron år 2002 att ta sig in på elitskolan l’ENA (École Nationale de l’adminisatration), där flertalet ur Frankrikes politiska kast har studerat (exempelvis Hollande, Chirac, Royal, Juppé etc.).

Som för så många andra som studerat på den nämnda skolan bar det rakt in i statsapparaten. Han fick först jobb som tjänsteman i Finansinspektionen.  2007 fick han jobb för statens kommission för frigörande av fransk tillväxt. Tre år senare blev han invald som medlem i kommissionen. Under de kommande åren innehar han ett antal tunga jobb i både privat och offentlig sektor. 2012 blir han vald till att hålla i förhandlingen när Nestlé köper en av Pfizers filialer. Efter denna mångmilardaffär blir han själv miljonär. Mellan 2010 och deklarerar Macron en inkomst på två miljoner euro brutto.

Politiskt har han sedan början av 2000-talet militerat i olika organisationer i den politiska mitten. Under den perioden lär han känna Hollande som efter valsegern 2012 integrerar Macron i hans stab. 2014 blir han utsedd till ekonomiminister vilket kritiseras av många då han inte är medlem i Socialistpartiet och benämns i media som socialliberal. I december 2014 presenterar han en ny lag för tillväxt som får namnet Macron-lagen (loi Macron). Lagen som bland annat liberaliserar bussmarknaden och öppnar för söndagsarbete kritiseras hårt internt och till vänster om PS, men hyllas av högern. Under de kommande åren blir hans liberala profil allt tydligare och få höjer på ögonbrynen när han i mars 2016 presenterar sin oberoende presidentkandidatur. Han försöker attrahera unga och mittenväljare med liberal profil och lyckades i dagarna säkra stöd från mittenkandidaten Bayrou.  Efter detta är han av favoriterna till att gå till presidentvalets andra omgång. Kritikerna hävdar att han saknar tydlig politisk inriktning och trovärdigt program. Själv säger han att han är både vänster och liberal.

Politik

Macron står för en socialliberal mittenpolitik. Han vill stimulera ekonomin genom sänkta skatter och avgifter. Hans program är inkomplett och presenteras i sin helhet den 2 mars, men de grundläggande linjerna i hans politik är följande:

Ekonomi

 • Ordning och reda i statsfinanserna – följa EU:s budgetregler
 • Sänkt skatt på kapital med 30%
 • Sänkt skatt på 10 miljarder euro för låg- och medelinkomsttagare
 • 120 000 färre anställda i offentlig sektor
 • Sänkta avgifter för företag
 • Minskade offentliga utgifter med 60 miljarder euro
 • Möjlighet till sanktion mot arbetslösa som nekar fler än ett jobb som möter deras kvalifikationer
 • 50 miljarder i offentliga investeringar

Kultur

 • Ett “kulturpremie” på 500 euro ska ges till alla medborgare när de fyllt arton för att kunna konsumera kultur

Säkerhet

 • Återupprätta statens auktoritet
 • 15 000 nya fängelseplatser under mandatperioden
 • Mer pengar till försvar och polis

Miljö

 • Nya miljöskatter
 • Avveckling av kolenergi
 • Satsning på förnybara energikällor
 • Avveckling av 50% av kärnkraften till 2025 (men den förblir den viktigaste energikällan)
 • Premie på 1000 euro till folk som köper miljöbil

Utrikes

 • Nytt parlament för medlemmar i eurozonen
 • Öka EU:s budget
 • Utökade möjligheter för länder inom EU som vill gå längre med gemensamma skatter, energi och sociala åtaganden

Marine Le Pen

Född: 5 augusti 1968 i Neuilly-sur-Seine, Île-de-France

Parti: Front national (Högernationalistiskt)

Kampanj: Au nom de peuple

Opinionsstöd 21-24 februari: 26%

Bakgrund

Marine Le-Pen föddes den 5 augusti 1968 i Paris-förorten Neuilly-sur-Seine. Hennes pappa är välkände och kontroversielle Jean-Marie Le Pen, grundare av partiet som hon idag företräder. Mamman är Pierrette Lannette (tidigare Le Pen) som också hon är en välkänd personlighet i Frankrike. Hela barndomen sker i offentlighetens ljus och turbulens. 1976 blir familjen utsatt för ett bombattentat i hemmet utan att någon skadas. 1990 tar hon magisterexamen i juridik vid universitet Paris II-Assas, där hon senare går vidare och fördjupar sina studier i straffrätt. Hon börjar därefter att arbeta som advokat.

Hennes möte med politiken sker tidigt i barndomen. Hon deltar i faderns kampanjer. Under studenttiden går hon med i organisationer på extremhögerkanten och 1993 ställer hon för första gången upp i valet till nationalförsamlingen som representant för Front National och får 11 procent av rösterna i sin valkrets. 1998 får hon sitt första politiska uppdrag som regionalråd i Nord-Pas-de-Calais. Därefter stiger hon i graderna inom partiet och målas efter milennieskiftet allt oftare upp som faderns naturliga ersättare som ledare för partiet. 2004 blir hon invald i Europaparlamentet där hon blivit kvar fram till idag. Relationen med fadern blir under den här tiden alltmer spänd. Marine vill föra partiet i en mer moderat riktning än vad faderns öppna rasism och antisemitism tillåter. När Jean-Marie Le Pen år 2010 slutligen säger att han avgår som partiledare vid nästa kongress ställer hon upp som kandidat och vinner primärvalet med cirka 68 procent av rösterna. Vid presidentvalet 2012 får hon runt 18 procent av rösterna vilket inte tar henne vidare till andra omgången.

Marine Le Pen är utan tvekan valets mest kontroversiella kandidat och enligt opinionsundersökningarna den för tillfället starkaste kandidaten av alla. Å andra sidan visar undersökningarna att hon har väldigt liten chans att vinna i andra omgången, då fransmännen vanligtvis sluter upp bakom den andra kandidaten. Detta skedde exempelvis i valet 2002 när Chirac vann en jordskredsseger mot hennes pappa. Hon har idag brutit relationen med fadern.

Politik

Marine Le Pen står för högernationalistisk, invandringsfientlig politik. De grundläggande dragen i hennes program är följande:

Ekonomi

 • Sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare
 • Möjlighet för föräldrar att var femte år föra över upp till 100 000 euro skattefritt till sina barn
 • Dra tillbaka arbetsmarknadslagen (El-Khomri-lagen) från förra året
 • Göra övertidstimmar skattefria
 • Sänka pensionsåldern från 62 år till 60
 • Ny skatt på utländska arbetare för att prioritera franska arbetare
 • Skära ner på offentliga utgifter med 60 miljarder euro

Sociala frågor

 • Kämpa mot islamism och kvinnoförtryck
 • Återinföra valfritt uppdelad föräldraförsäkring
 • Förändrad kursplan i historia för att framhäva nationen
 • Ta bort modersmålsundervisning
 • Ta bort rätten till franskt medborgarskap efter giftermål för utlänningar

Invandring

 • Kraftigt begränsad invandring
 • Utträde ur Schengen och återinföra nationella gränser
 • Förbjuda sjukvård för papperslösa
 • Ta bort rätten till utomeuropeisk dubbel nationalitet
 • Ta bort territorialprincipen (automatiskt medborgarskap om du föds i Frankrike)

Säkerhets- och justitiefrågor

 • Kraftig resursökning till armén och polisen
 • Kampanj mot kriminalitet i förorterna
 • Vill hålla folkomröstning om återinförande av dödsstraff
 • Automatisk utvisning av alla utländska kriminella
 • Bilda nationalgarde av 500 000 medborgare
 • 40 000 nya fängelseplatser
 • Utvisning av alla utlänningar med koppling till islamistisk fundamentalism
 • Stängning av extrema moskéer
 • Dra tillbaka pass, utvisa och utfärda inreseförbud för alla fransmän med koppling till jihadistiska organisationer

Utrikes

 • Utträde ur NATO
 • Utträde ur euron
 • Neka fri rörlighet för arbete i EU – prioritera franska arbetare
 • Omförhandla EU-fördrag – annars utträde

 

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *